Missie en visie

Missie Makassar

Kort overzicht:

Wij werken vanaf begin 2017 in Makassar op het eiland Sulawesi in Indonesië. Samen met studenten en een team van CMA Indonesia zetten wij ondernemingen op in het gebied ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen zorgen ervoor dat er bruggen worden gebouwd tussen de christelijke studenten van de Jaffray University, de plaatselijke kerk en de voornamelijk moslimbevolking in het gebied. Belangrijk is dat de ondernemingen een toegevoegde waarde bieden voor het leven in het relatief erg arme gebied. Wat voor soort ondernemingen laten wij over aan de behoefte die de bevolking zelf zal aangeven. Daarover kunnen wij pas meer gaan vertellen als wij daadwerkelijk van start zijn gegaan in Indonesië.
In 2018 zijn wij gestart met een fabriekje wat kokosnootolie produceert. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om een kliniek te starten voor de arme bevolking. Wij beiden zullen voornamelijk erop uit trekken om alles organisatorisch te gaan realiseren. Het is belangrijk dat de eigen bevolking zelf het werk gaat uitvoeren. Wij kunnen ons dan volledig richten op verdere uitbouw van de ondernemingen in andere dorpen.

1. Werkterrein

Ons werkterrein is het Indonesische eiland Sulawesi. Dit is een groot eiland ten noorden van Java. Het is het 11e grootste eiland ter wereld met ongeveer 15 miljoen inwoners. In het zuidwesten van Sulawesi ligt de stad Makassar (vroeger Ujung Padang). Makassar is de hoofdstad van de zuidelijke provincie Zuid-Celebes, ons werkterrein in Sulawesi. De stad werd gebruikt door de V.O.C. en er zijn nog sporen van deze tijd terug te vinden. Onder andere het prachtig gerestaureerde Fort Rotterdam.
Wij richten ons vooral op de dorpen ten zuiden van de rivier Sungai Tallo. Deze ligt aan de zuidkant van Makassar. Dit is vanaf Makassar zo'n anderhalf uur rijden. Het is een arm gebied waar de meeste mensen hun inkomen verdienen door landbouw. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Indonesië is ongeveer 120 euro per maand. Dit betekent dat op de ranglijst van welvaart in landen, Indonesië pas de 150e plaats inneemt. In het gebied waar wij actief zijn is het gemiddelde inkomen veel minder. Het varieert tussen de 40 en 70 euro per maand per volwassene.

2. Bestaansrecht

Indonesië is een religieus land. Op het paspoort staat vermeld welke religie je aanhangt en mensen zijn allemaal religieus. Het is het land met in aantallen het grootste aantal moslims ter wereld. Toch is de islam geen staatsgodsdienst. Ongeveer 88% behoort tot de Soennitische moslims, de overige 10% tot het Christendom en overige religies. Over het algemeen leven de diverse religies in vrede naast elkaar. In Makassar is een grote theologische universiteit (Sekolah Tinggi Theologica Jaffray). Hier wonen en studeren ongeveer 550 studenten. Zij volgen een opleiding tot voorganger in een kerk, of tot muzikant. De Jaffray universiteit behoort qua ranking tot de 25 beste scholen van Indonesië. Dit zorgt ervoor dat het aantal studenten nog steeds stijgt. De studenten komen uit heel Indonesië naar Makassar om daar te gaan studeren, twee derde van die studenten leeft intern op de campus van de universiteit. Naast hun studie hebben zij relatief veel vrije tijd.

3. Betekenis voor belanghebbenden

We zijn door CMA Indonesia gevraagd om te adviseren bij het ontwikkelen van ondernemingen in de dorpen ten zuiden van Makassar. Deze ondernemingen moeten een toegevoegde waarde bieden voor de plaatselijke bevolking en zorgen ervoor dat de moeilijke omstandigheden waaronder mensen leven, verbeteren. Hierdoor zal de kerk meer worden gewaardeerd door de bevolking en bestaansrecht opbouwen in de omgeving. Peter zal zich vooral bezighouden met beleidsontwikkeling, adviseren van leiding universiteit, studenten en voorgangers van plaatselijke kerken. Maar ook het opbouwen van relaties en mogelijk fondsenwerving voor de op te zetten ondernemingen. Anne-Marie zal zich gaan bezighouden met het verbeteren van de moeder- en kind zorg voor, tijdens en na de bevalling. Wellicht zal zij ook het mentorschap over een aantal studenten op zich nemen.

4. Normen, waarden en overtuigingen

Belangrijk is dat wij niet het werk uitvoeren maar de Indonesische bevolking. Het is hun land, hun cultuur en het zijn hun noden. Wij gaan ons daarom vooral richten op ideeontwikkeling, het aanreiken van de benodigde kennis en ervaring en het trainen en toerusten van de mensen die met ons gaan samenwerken. Omdat wij vanuit Nederland worden onderhouden kunnen we vrij onze gang gaan, zonder financiële belangen of behoeften. Wij vinden het belangrijk dat wij goed met elkaar kunnen samenwerken waarbij ieder in zijn waarde wordt gelaten, van welke afkomst, cultuur of religie dan ook. Zonder op te dringen of op een westerse manier met ze om te gaan, maar in alle liefde met ze te handelen. Vol bewogenheid en betrokken met hun leven.

Wij willen een professionele organisatie opzetten zodat dit na ons vertrek kan worden voortgezet door de eigen bevolking. Integer en professioneel handelen zijn een 1e vereiste. Zo willen we laten zien dat wij het niet zelf hoeven te doen maar dat we geholpen worden door God, onze Vader. Zijn Zoon Jezus had alles over voor de mensen om ons heen. Hem willen wij volgen door Zijn liefde te tonen aan de mensen die wij gaan ontmoeten.

5. Hoelang blijven wij?

We hebben heel 2017 besteed aan taal- en cultuurstudie. Zonder een goede beheersing van de taal en kennis van de cultuur kan je geen relaties opbouwen. We zijn onze werkzaamheden gestart vanaf begin 2018. Het is geen eenvoudige missie die we snel kunnen afronden, maar het zal een aantal jaren in beslag gaan nemen. Belangrijk voor ons is, dat als de plaatselijke bevolking zelf het roer kan overnemen, dat wij ons dan kunnen gaan richten op andere plaatsen. Het gebied ten zuiden van Makassar is een heel groot gebied, waar veel armoede is.

6. Uw participatie:

We gaan weg, maar doen dat niet zonder u en de mensen om ons heen. We hebben jullie gebeden nodig, lieve berichten, mailtjes, telefoontjes, maar ook financiële ondersteuning om onze missie waar te kunnen maken. We gaan geen Nederlands salaris verdienen, maar een huisje en eten zijn wel noodzakelijk.

Doet u ook mee? Het geld wat aan ons project wordt besteed komt meteen ten goede aan het doel. En dat kunt u meemaken op onze Facebookpagina en onze website. Zodat u ziet wat wij doen voor de mensen die leven in armoede. En zij zijn zo dankbaar dat wij een gedeelte van ons leven en geld aan hen willen besteden! Het geeft voldoening als je mensen iets biedt. Het zal ons wat gaan kosten, het zal u wat gaan kosten, maar we weten dat de Indonesische bevolking er heel blij mee is!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Ontvang onze periodieke nieuwsbrief
Uw email adres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de Pamakassar nieuwsbrieven.